Løpende kostnader ved eie av bolig i Spania

Kostnader og avgifter:

  • Strømutgifter: avhenger av bruk, betales hver annen måned via automatisk trekk fra din spanske bankkonto.
  • Vannutgifter: avhenger av bruk, betales hver tredje måned via automatisk trekk fra din spanske bankkonto.
  • Fellesutgifter til sameiet: Varierer fra sameie til sameie, og hvor mye fasiliteter som skal stelles og holdes ved like. Normalt betales fellesutgiftene årlig, halvårlig eller kvartalsvis.
  • Ved kjøp av enebolig på privat tomt, må man ta høyde for at utgifter til gartnertjenester, vedlikehold av hus, hage og basseng vil bli noe høyere enn om man kjøper en leilighet i et sameie.
  • Renovasjonsavgift: Hvordan og når den betales varierer avhengig av hvilken kommune boligen ligger i.
  • Forsikring, TV og internett.

Skatt:

  • Kommunal eiendomsskatt: Betalingsperioden avhenger av hvilken kommune man er bosatt i, og normalt betales skatten en gang per år i perioden august-september. Boligskatten varierer i størrelse alt etter hvilken kommune man er bosatt i, fra 0,4 – 1 % av verdien på skjøtet.
  • Inntektsskatt for ikke-resident: Denne skatten har egentlig ikke noe med inntekt å gjøre, men er en skatt som alle ikke-residente boligeiere må betale hvert år. Skatten beregnes ut av 1-2 % av boligens takserte verdi, og av dette beløpet blir man beskattet med 19,5 % for kalenderåret 2016.

OBS: Leieinntekter er skattepliktige i Spania. Inntektene skal deklareres på eget skjema hvert kvartal, og beskattes med 19 %.

Netto gevinst ved salg beskattes med 19 %.

Kostnadene ved å eie en bolig i Spania vil variere avhengig av bruk, størrelse på bolig, fasiliteter tilknyttet boligen og f. eks valg av forsikringsdekning og TV- og internettleverandør.

For den «normale» leilighet eller bolig, skal man regne med at månedlige driftskostnader vil være omkring 1000 – 1500 kroner.

Se flere artikler i