Kostnader ved kjøp av bolig i Spania

Ved kjøp av en bolig i Spania vil det tilkomme kostnader utover selve kjøpesummen. I all hovedsak dreier dette seg om skatter og avgifter til myndighetene, og de kan variere noe i størrelse alt etter hvilken kommune boligen ligger i.

I de aller fleste tilfeller er kjøpesummen en fast pris i Spania. Det er entreprenør/selger som setter prisen, boligene blir solgt etter «først til mølla» -prinsippet, og budrunder slik vi kjenner til er et ukjent fenomen i Spania.

I kjøpesummen ligger meglerens honorar, samt eventuell innredning, hvitevarer eller møbler som er oppgitt at skal følge med i prisen.

Investerer man i et prosjekt som er til salgs hos flere tilbydere, er det entreprenørens prisliste som er førende – altså lik pris hos alle som selger prosjektet.

 

I tillegg til kjøpesummen tilkommer følgende omkostninger ved kjøp av nybygg:

I.V.A: Ca. 10 % av kjøpesummen. Dette tilsvarer vår moms, og må betales ved kjøp av ny bolig. I kjøpekontrakten vil kjøpesum/betalingsplan eksempelvis stå oppført slik:

Bolig til kjøpesum 200.000 euro

Depositum: 5.400 euro + 10% IVA 600 euro = 6.000 euro

10%: 20.000 euro + 10% IVA 2.000 euro = 22.000 euro

40%: 80.000 euro + 10% IVA 8.000 euro = 88.000 euro

Resterende (ved tinglysning/overtakelse): 94.600 euro + 10% IVA 9.400 euro = 104.000 euro

Total = Kjøpesum 200.000 euro + 10% IVA 20.000 euro

Det gjøres oppmerksom på at det ofte i kjøpekontrakten kun opplyses om andel kjøpesum som skal betales, og bak står det: + IVA gjeldende på betalingstidspunktet. IVA fastsettes av de spanske myndighetene, og på denne måten tar selger/entreprenør forbehold om at endringer i IVA kan forekomme i løpet av denne prosessen.

Intervallene for innbetalingene kan variere, alt avhengig hvor lang tid det er til ferdigstillelse/overtakelse. Hovedregel er at depositum betales på reservasjonsdagen i forbindelse med signering av reservasjonskontrakten, 1. innbetaling forfaller til betaling umiddelbart etter at kjøpekontrakt er signert, og den aller siste betaling skjer ved tinglysning og overtakelse av boligen.

Antall innbetalinger og størrelse på innbetalinger, kan også variere ut i fra hvem som er selger/entreprenør.

 

A.J.D: Ca. 1, 5 % av skjøteverdien. Dette tilsvarer vår dokumentavgift, og må betales ved kjøp av ny bolig.

Notarius Publicus: Ca. 1.500 euro

Registreringskostnader, matrikkel: Ca. 700 euro

Registrering av vann og el-måler: Ca. 400 euro

Div. gebyrkostnader: Ca. 400 euro

Advokat utgifter: Ca. 1.700 euro

 

I tillegg til kjøpesummen tilkommer følgende omkostninger ved kjøp av brukt bolig:

I.T.P: Ca. 8 % av kjøpesummen. Dette er en skatt som utløses når brukte boliger overdras fra en eier til en annen.

Dersom myndighetene finner at en brukt bolig er omsatt til kunstig lav pris, kan de innenfor en ramme på 4 år fra kjøpsdato ilegge en tilleggsskatt.

Notarius publicus: Ca. 1.500 euro

Registreringskostnader: Ca. 400 euro

Overføring av vann og elektrisitet: Ca. 300 euro

Div. gebyrkostnader: Ca. 400 euro

Advokat utgifter: Ca. 1.700 euro

Ovennevnte beløp i euro tar utgangspunkt i en bolig med kjøpesum 200.000 euro i Comunidad Valenciana.

 

Beløpene kan variere og vi anbefaler at man som en pekepinn, legger til 13-15 % på kjøpesummen for å få et bilde av hva boligkjøpet vil koste totalt.

I forbindelse med kjøp og kontraktsignering, vil du/dere bli presentert for et omtrentlig estimat som viser de totale kostnadene som vil tilkomme for den aktuelle boligen.

Se flere artikler i