Digitale visninger av eiendommer i Spania!

Hos oss er du som kunde alltid i fokus. Vårt mål er å tilby en bred meglertjeneste med høy kvalitet og vi jobber derfor for å ligge i forkant på det digitale. Vi vil gjerne møte deg digitalt nå, siden reiser og møter i det virkelige liv er begrenset. På denne måten kan du fortsette å drømme om og planlegge et boligkjøp i Spania.

Digital visning gjør det mulig å møte megler på en smidig måte og få utsikt over boligen gjennom f.eks. FaceTime eller WhatsApp. En digital visning skal ses på som et supplement til den fysiske visningen og føler du at boligen er av interesse, kontakt megler for å planlegge en visning på stedet i Spania.

Slik fungerer det:
Ved forespørsel for ønsket bolig oppgir du ønske om digital visning eller ved henvendelse til ansvarlig megler.
Ansvarlig megler legger til rette for digital visning av ønsket bolig. Vær oppmerksom på at ikke alle boliger har mulighet for digital visning.
Megleren vil til avtalt tid kontakte deg med en videosamtale fra eiendommen og videovisningen kan begynne og du kan selvsagt stille spørsmål underveis i samtalen.
Ta kontakt med Eiendomsnøkkelen AS for mer informasjon.

Se flere artikler i