Utleie av din feriebolig i Spania

Du eier en feriebolig i Spania, som du bruker selv og leier ut i perioder.

Hovedregelen er at 85% av leieinntektene som overstiger kr. 10.000,- er skattepliktige, og det gis ikke fradrag for vedlikehold.

Dette utgangspunktet kan være begrenset av en skatteavtale mellom Norge og det aktuelle land. Når det gjelder Spania, er det ingen slik begrensning i skatteavtalen.

Ikke – residenter som leier ut sin feriebolig i Spania må betale skatt på leieinntekter. I Spania kan man imidlertid trekke fra en del kostnader på leieinntektene:

Kommunal eiendomsskatt, felleskostnader, strøm- og vannutgifter, innboforsikring og utgifter til renhold

Obs: Man kan trekke fra ovenstående kostnader forholdsmessig i de periodene utleie har forekommet.

Har du betalt inntektsskatt på utleieinntektene i Spania, kommer slik skatt til fradrag i den norske beskatningen. Dette må det fremsettes krav om, dvs. du må kreve såkalt kreditfradrag i skjema RF-1147 som vedlegges selvangivelsen. Betalt skatt i utlandet må dokumenteres.

Skal man leie ut boligen utløser dette krav til at boligen må registreres som utleieobjekt hos spanske myndigheter og vår advokat bistår deg i denne prosessen.

Utleie av ferieboligen i perioder man ikke bruker den selv, kan være en fin liten ekstra inntektskilde, men:

Vi anbefaler på det sterkeste at man inngår en avtale med et profesjonelt utleiefirma på plass i Spania, som kan håndtere den daglige driften av utleien.

Rengjøring

Nøkkeloverlevering ved ankomst

Kontroll ved avreise

Små reparasjoner etc.

Se flere artikler i