Utleie av din feriebolig i Spania

Du eier en feriebolig i Spania, som du bruker selv og leier ut i perioder.

Hovedregelen er at 85% av leieinntektene som overstiger kr. 10.000,- er skattepliktige, og det gis ikke fradrag for vedlikehold.

Dette utgangspunktet kan være begrenset av en skatteavtale mellom Norge og det aktuelle land. Når det gjelder Spania, er det ingen slik begrensning i skatteavtalen.

Ikke – residenter som leier ut sin feriebolig i Spania må betale skatt på leieinntekter. I Spania kan man imidlertid trekke fra en del kostnader på leieinntektene:

Kommunal eiendomsskatt, felleskostnader, strøm- og vannutgifter, innboforsikring og utgifter til renhold

Obs: Man kan trekke fra ovenstående kostnader forholdsmessig i de periodene utleie har forekommet.

Har du betalt inntektsskatt på utleieinntektene i Spania, kommer slik skatt til fradrag i den norske beskatningen. Dette må det fremsettes krav om, dvs. du må kreve såkalt kreditfradrag i skjema RF-1147 som vedlegges selvangivelsen. Betalt skatt i utlandet må dokumenteres.

Skal man leie ut til turister og dette markedsføres via medier, kan det utløse krav til at boligen må registreres som utleieobjekt hos spanske myndigheter. Her er det visse kriterier som må oppfylles, så dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, hvor utleieperioden og formål med utleien er av stor betydning.

Utleie av ferieboligen i perioder man ikke bruker den selv, kan være en fin liten ekstra inntektskilde, men:

Vi anbefaler på det sterkeste at man inngår en avtale med et profesjonelt utleiefirma på plass i Spania, som kan håndtere den daglige driften av utleien.

Rengjøring

Nøkkeloverlevering ved ankomst

Kontroll ved avreise

Små reparasjoner etc.

Se flere artikler i