FORVALTNING

Beboer og styre portal.

Vi gir et helhetlig tilbud innen eiendomsforvaltning, forretningsførsel samt konsulentvirksomhet på eiendomsrettens område. Vårt hovedvirksomhetsområde er effektiv og profesjonell forretningsførsel for borettslag og sameier. Vår stab består av medarbeidere med bred kompetanse innen eiendoms juss, eiendomsforvaltning, forretningsførsel, regnskap og eiendomsmegling. Vi legger vekt på å være et service organ for boligselskapene og profesjonelle støttespillere for styremedlemmene.

Hvorfor velge oss som din forretningsfører?

  • hvert boligselskap får en egen rådgiver med høy kompetanse og egen regnskapsansvarlig som følger boligselskapet tett.
  • lang erfaring og grunnleggende kompetanse innen boligforvaltning gjennom drift av alle typer boligselskap, boligsameier samt garasjelag.
  • god service og dyktige og kompetente ansatte

Nyttige artikler