Kjøpsprosessen

Prosessen starter med en uforpliktende visning sammen med oss og våre kollegaer i Spania. Du velger selv om vi skal organisere hele reisen for deg, eller om du vil møte oss for en visningsdag eller to på plass i Spania.

Når du sammen med oss har funnet den boligen du ønsker å investere i, signeres en reservasjonskontrakt med selger/entreprenør. I forbindelse med dette, innbetales et depositum som normalt er på 6.000 euro (kan variere avhengig av entreprenør). Reservasjonskontrakten er et juridisk dokument som er spesifikk for eiendommen som skal omsettes, og her konkretiseres kjøpesum og overtakelse/ferdigstillelse. Eiendommen blir på dette tidspunktet tatt av markedet, og skulle du velge å gå fra handelen vil du ikke få refundert det innbetalte beløpet. Velger man på et senere tidspunkt en annen bolig hos samme selger/entreprenør, kan man i de fleste tilfeller få overført depositumet. Vi kan imidlertid aldri garantere denne løsningen, og vi må derfor avtale dette i hvert enkelt tilfelle.

Ved kjøp av bolig i Spania er det viktig at du som kunde har en advokat, en nøytral part med lokalkunnskap som kun representerer dine interesser. Eiendomsnøkkelen AS har en samarbeidsavtale med et lokalt advokatkontor, som både er vår kontraktsmedhjelper og som kan være kjøpers medhjelper. Når man som utlending investerer i bolig i Spania, utløses det mange formelle prosesser hvor en må ha hjelp. Her utsteder du en fullmakt til advokatfirmaet som gjør at de kan representere deg som kjøper i alle henseender. Fullmakten utstedes hos Notarius Publicus i Spania, eller vi bistår deg med dette her hjemme.

Med denne fullmakten gir du advokatfirmaet rett til å gjøre følgende på vegne av deg:

Opprette NIE, som er et spansk identifikasjonsnummer.

Sørge for at det opprettes automatiske trekk fra din spanske konto på løpende utgifter, f. eks strøm og vann.

Bistår ved betaling av månedlige/årlige skatter og avgifter i Spania.

Kjøpekontrakt signeres med selger/entreprenør i Spania, men om man ønsker litt mer betenkningstid kan vi fint gjøre dette ved vårt kontor her i Oslo. Investerer man i en bolig under oppføring, vil man som regel få mulighet til å påvirke material- og fargevalg. Dette kan gjøres i forbindelse med kontraktsignering, eller det kan komme på et litt senere tidspunkt. Endelige material- og fargevalg vil dokumenteres og vedlegges som tillegg til kjøpekontrakten.

Ønsker man som kjøper å gjøre endringer ved f.eks. planløsning på bolig under oppføring i etterkant av kontraktsinngåelsen, vil dette avklares med entreprenør og tilleggsavtale signeres av begge parter.

Vilkår for betaling av kjøpesum og endelig overtakelsesdato reguleres i kjøpekontrakten.

Innhente all informasjon om boligen du vil kjøpe, altså dokumentasjon på at boligen er heftelsesfri.

Opprette bankkonto i ditt navn i spansk bank: brukes b.la. til overføringer mellom Norge og Spania og betaling av regninger.

Representere deg ved overskjøting av boligen.

Opprette forsikring

Se flere artikler i