SOLGT! RYFOSS. BRAKKE-/KONTORRIGG

Riddarvegen 10,
2973 2973,

Prisantydning

750 000 NOK

Boligtype

Se dokumentasjon Ta kontakt
Verditakst
757 111 NOK
Boligtype
Brakke/Kontorrigg
Kommunenr.
3454
Gårdsnr.
103
Bruksnr.
2
Bruksareal
900 m2

Arealbeskrivelse

Brakkerigg (15 + 8) 23 brakker i 2 etasjer.
1. etasje, type Hedalm Byggtech. Produsert i 2012.
2. etasje, annen type brakke, men av samme standard.
Brakkeriggen er benyttet av Statens vegvesen som anleggskontorer. 1. etasje.
Gang/hovedinngang, resepsjon, møterom, kjøkken m/spiseområde. rekvisitarom, datarom. 13 kontorer. Herregarderobe, damegarderobe m/dusj og wc, herre
wc, bøttekott. Utvendig tretrapp fra 1. til 2. etasje. Trappegang.
2 etasje:
Korridor, 7 kontor, møterom. trappegang og bøttekott, gang, dame/herre wc, bøttekott. 2 store terrasser.
BYGNINGER – AREAL
Etasje. BTA
1. Kontorrigg, kontorer 366m2
2. Kontorrigg, kontorer 246m2
Sum areal 900m2

Beskrivelse

SALGSOBJEKT / EIERFORM

Anleggs/brakkerigg, samt evt. gjenstående løsøre/inventar

Anleggs-/brakkeriggen er tidligere benyttet av Statens vegvesen som anleggskontorer.

Det er kun anleggs-/brakkeriggen som skal selges, ikke sovebrakkene.

Produsent av brakkene i 1 etasje er Hedalm ByggTech. Produsendt av brakkene i 2 etasje er av ukjent fabrikat.

SELGER/EIER

Statens vegvesen.

MATRIKKEL/ADRESSE

Anleggs-/brakkeriggen står plassert på eiendommen:

Gårdsnummer (GNR) 103, bruksnummer (BNR) 2, Riddarvegen 10, 2973 Riddarvegen 10 i Vang kommune, Valdres i Innlandet fylke.

Selve eiendommen (tomten) medfølger ikke i salget, da dette kun er salg av løsøre.

ADKOMST /BELIGGENHET

Adkomst til brakkeriggen fra Oslo: Kjør E-18 til Sandvika og ta deretter E-16 mot Hønefoss og fortsett på E-16 til Ryfoss. Brakkene er beliggende på høyre side av E-16.

Ca. 3 t/220 km til Oslo.

Ca. 2 t/144 km. Til Lillehammer.

Ca. 30 min / 35 km. Til Fagernes

AREAL

Etasje:                  BTA

1 etasje:              366 m2

2 etasje:              246 m2

SUM                     900 m2

INNHOLD

1 etasje (15 brakkemoduler, hvorav noen er sammenslått)

Gang/hovedinngang, resepsjon, 12-15 kontorer (noen er sammenslått til doble kontor, møterom, kjøkken med spisesone, rekvistitarom, datarom,herre- og damegarderobe m/dusj og wc.

Utvendig trapp opp til 2 etasje.

2 etasje (8 brakkemoduler, hvorav noen er sammenslått)

Gang/korridor, 7 kontor, møterom, lagerrom, trapperom, bøttekott. 2 store utvendinge terrasser, hvorav den ene med trapp ned til 1 etasje.

INVENTAR/UTSTYR

Alt av inventar og løsøre som befinner seg i anleggs-brakkeriggen på overtakelsesdagn, følger med i den stand det befinner seg er inkludert i salgspris, uavhenging av hva som medfølger.

STANDARD

Gulv: Belegg. Vegger: Malte plater.

OPPVARMING/VENTILASJONSANLEGG

Riggen er i dag tilknyttet strøm og har elektrisk oppvarming.

Ventilasjonsanlegg.

Kjøper må frakople strøm v/demontering av riggen.

Det som måtte evt. stå igjen av oppvarmingskilder / ventilasjonsanlegg / strømkabler/ dataopplegg m.v. på overtakelsesdagen, overtas av kjøper i den stand det befinner seg.

BYGGEÅR

Brakkene fra ByggTech i 1 etasjer er produsert i 2012. Brakkene i  etaasje er av ukjent byggeår og produsendt.

Det gjøres oppmerksom på at produksjonsår kan variere, da det er ukjent om alle brakkene er av samme produsent/produksjonsår.

BYGNING/BYGGEMÅTE

Brakkene er i trekonstruksjoner. Etasjeskiller: Trebjelkelag.

Fundamentert på treramme.  Se for øvrig takst for utfyllende informasjon om bygningskonstruksjoner.

BYGGETILLATELSE / DEMONTERING / RIVING AV

BRAKKE-/ANLEGGSRIGGEN

Kjøper forplikter seg til for egen regning å:

 • Kople av vann, avløp og strøm frakoble vann, avløp (rørledninger og installasjoner over bakken) , bredbånd og strøm samt tilbakelevere eiendommen til grunneier etter  demontering. Dette må gjøres faglig forsvarlig og i samarbeid med kommunen.Vannmåler må innleveres i henhold til avtale med kommunens VARV-enhet.VA-anlegget frakobles i henhold til vilkår i rørleggermelding.
 • Eiendommen skal i henhold til leieavtalen ikke tilbakestilles, men kun ryddes.
 • Demontere anleggbrakkene (riggen) med tilbehør og inventar og frakte den til en plassering som denne disponerer selv.
 • Fjerne det inventar eller eventuelle bygningsdeler som kjøper ikke ønsker å ta med til nytt anvendelsessted
 • Fjerne søppel og anbringe søppel på godkjent avfallsplass
 • Demontere alle låsesylindre til alle inngangsdørerer og tilbakelevere alle låsesylindre og tilhærende nøkler til Statens vegvesen.

Statens vegvesen forplikter seg til for egen regning å:

 • Kople alarmer og adgangskontrollen fra meldesystemet/ server.
 • Fjerne installasjoner under riggen som ligger i bakken under  riggen når den er fjernet, etter nærmere avtale med eier av tomten.
 • Selger tar ansvar for evt. alle andre forpliktelser ovenfor grunneier ved avslutning av leieforholdet.

ENERGIMERKING/RADONMERKING

Brakke-/anleggsriggen er ikke energi- og/eller radonmerket, da den selges for demontering.

FORSIKRING/ RISIKOEN FOR EIENDOMMEN

Staten er selvassurandør. Kjøper må selv tegne forsikring på brakker/løsøre/inventar fra og med overtakelsesdagen.

 1. Risikoen for eiendommen går over på kjøperen når kjøperen har overtatt bruken av eiendommen, dog senest på overtakelsestidspunktet. Får selgeren ikke overlatt bruken til fastsatt tid, og årsaken ligger hos kjøperen, har kjøperen risikoen fra det tidspunkt kjøperen kunne ha fått overtatt bruken.Selger er forpliktet til å holde eiendommen forsikret frem til overtakelse. Selger er selvassurandør.
 1. Dersom eiendommen/bygningene helt eller delvis blir skadet/ødelagt av for eksempel brann, vannskade eller andre forhold etter at kjøpekontrakten er signert av begge parter, men før risikoen er gått over på kjøperen/overtakelse har funnet sted, har kjøper en rett, men ikke en plikt, til å overta eiendommen og å motta utbetaling av forsikringssummen mot å innbetale full kjøpesum og omkostninger og ellers oppfylle sine forpliktelser iht nærværende kjøpekontrakt.
 2. Forsikringssummen vil være oppad begrenset til eeiendommens salgssum. Kjøper må selv tegne egen forsikring på bygninger og løsøre fra overtakelse.
 1. Dersom bygningene helt eller delvis bli skadet/ødelagt av brann e.l. før overtakelse og det senere skulle komme et offentlig pålegg om gjenreising/tilbakestilling av byggene til opprinnelig stand/utseende, må dette bekostes av kjøper.
 2. Dersom det er foretatt forsikringsoppgjør fra selger iht pkt. 4, skal utbetalt sum komme til fradrag dersom det kommer til et forsikringsoppgjør fra selgrs forsikringsselskap. Dette slik at utbetalt forsikringsoppgjør ikke kan overstige kostnad med å gjenreise byggene til opprinnelig stand/utseende.

VERDITAKST

Verdi/lånetakst er avholdt den 23.09.2020 av Byggtakst Øst v/Per  Jonnny Nygård

Brakkeriggen på per modul kr 26.000,- x 15 stk. kr 390.000

Brakkeriggen 2. etasje. 8 brakkemoduler kr 22.000,- x 8 stk. kr 176.000

Tillegg for kontor møbler kr.   40.000

Sum eks mva kr. 606.000

25% mva kr. 151.500

SUM inkl. mva kr. 757.111

PRISANTYDNING

Brakke-/kontorrigg (inkl. evt. løsøre og inventar): kr. 600.000

25% mva: kr. 150.000

SUM inkl. 25% mva: kr. 750.000

OVERTAGELSE/RYDDING/RENGJØRING

Brakke-/anleggsriggen er ledig for overtakelse etter nærmere avtale. Snarlig overtakelse er ønsket fra selgers side.

LEIE AV TOMT

Leieperioden for grunnen riggen står på går ut den 31.12.2022, men leieperioden er forlenget til til den 30.6.2022, med èn mnd. oppsigelse.

BUDGIVNING

Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur.

I tillegg må budgiver ha legitimert seg.

Senere bud kan inngis per e-post til: tgs@eiendomsnokkelen.no

eller SMS: 906 888 15.

Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver.

Alle bud og senere budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.

For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalenstraks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud

på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er inntatt i

salgsoppgaven.

HVITVASKINGSLOVEN

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskingsloven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

PERSONVERNOPPPLYSNINGSLOVEN

I henhold til personvernopplysningsloven gjør vi oppmerksom påat interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

SOLGT ‘AS IS’ / SALGSBETINGELSER / RYDDING / RENGJØRING

Brakkeriggen og løsøre selges som den er, det vil si i den stand den

var i ved besiktigelse og pr. overtakelesdato. Brakkeriggen vil ikke

bli ryddet for gjenstander eller søppel eller rengjort ved overtakelse.

EIENDOMSMEGLERFORETAK

Eiendomsnøkkelen AS,

Foretaksregisteret org.nr 860 744 392

Kjølberggata 27a, 0653 Oslo

Tlf.: 21 06 33 60

www.eiendomsnokkelen.no

ANSVARLIG MEGLER

Tore Georg Stray

Eiendomsmegler MNEF

Tlf.: 906 888 15

Epost: tgs@eiendomsnokkelen.no


Prisantydning
750 000 NOK
Verditakst
757 111 NOK


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Velkommen til visning

Kontakt oss for visning.

Adresse

Riddarvegen 10,
2973 2973,
Norge

Kontakt megler

Tore-Georg Stary

Eiendomsmegler MNEF
22993380 90688815 Send e-post
Tore-Georg Stary