SOLGT! Fantastiske Sørenga – Luftig og sjarmerende 2-roms kanalleilighet fra 2013, med sjønær terrasse i eksklusivt og urbant område.

Sørengkaia 86,
0194 Oslo,

Prisantydning

4 850 000 NOK

Totalpris

4 971 250 NOK

Boligtype

P-Rom

45 m2

Antall soverom

1 soverom

Byggeår

2013

Eierform

Eier (Selveier)

Energimerking

B
Se dokumentasjon Ta kontakt
Fellesformue
17 187 NOK
Boligtype
Leilighet
Eieform
Eier (Selveier)
Byggeår
2013
Energimerking
B
Kommunenr.
0301
Gårdsnr.
234
Bruksnr.
109
Seksjonsnr.
3
Primærrom
45 m2
Bruksareal
45 m2
Tomteareal
3987.4 m2 (eiet)
Antall rom
2
Soverom
1
Etasje
1

Fasiliteter

 • Balkong
 • Moderne
 • Fiskemulighet
 • Kabel-TV
 • Rolig
 • Vaktmestertjeneste
 • Vektertjeneste
 • Turterreng
 • Balansert ventilasjon
 • Bredbåndstilknytning
 • Heis
 • Parkett
 • Sentralt
 • Bademulighet

Beskrivelse

Oppdragsnummer
1-21-0118

Adresse
Sørengkaia 86 0194 OSLO

Matrikkel
Gnr 234, bnr 109, snr 3 i Oslo kommune

Selgere
Kissinger Stephen

Kjøpesum og omkostninger
4 850 000,- (Prisantydning)
0,- (Andel av fellesgjeld)

4 850 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
121 250,- (Dokumentavgift 2.5% av salgssum)

122 432,- Omkostninger totalt

4 972 432,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer og eierskiftegebyr.

Andel fellesgjeld / Andel formue overtas av kjøper.
I en tolkningsuttalelse har toll og avgiftsdirektoratet lagt til grunn at salgsverdi pluss andel fellesgjeld er seksjonens fulle verdi. Det skal følgelig beregnes, og betales, dokumentavgift også for seksjonens andel av fellesgjeld i sameiet.

Felleskostnader per måned
Kr 3 323,-

Felleskostnader inkluderer
A konto fjernvarme og varmtvann kr 1000,- pr mnd, kabel-tv og bredbånd (grunnpakke), kommunale avgifter, felles bygningsforsikring, forretningsførsel, normale drifts- og vedlikeholdsutgifter av sameiet.

Felleskostnadene justeres etter sameiets faktiske utgifter.
Det betales inn et a konto beløp som avregnes etter hvert år mot faktisk forbruk halvår året etter.
Sameiet har avtale med Telenor som leverandør av TV og bredbånd.

Objekttype
Eierseksjon/Selveierleiligget

Navn sameiet og organisasjonsnummer
Sørenga 4 Sameie
Org. nr: 912667723

Areal
P-rom: 45 kvm, BRA: 45 kvm

Antall soverom
1

Byggeår
2013

Etasje
1

Innhold
1. etasje 45 kvm primærareal: Entré, stue, kjøkken, 21 soverom, bad. Markterrasse.
Leiligheten disponerer 1 kjellerbod på ca. 6 kvm. Sørengkaia 86 er en luftig 2-roms selveierleilighet fra 2013, med herlig beliggenhet ved en av de fire sjarmerende kanalene på Sørengkaia. Leiligheten er plassert i første underetasje.

Entré/gang:
Innbydende entré med god plass for lagring av sko og yttertøy 3 stk. garderobeskap i mellomgang i kjelleren er det medfølgende bod.
Innvendig er det moderne materialvalg kombinert med gode tekniske kvaliteter, blant annet balansert ventilasjon og vannbåren gulvvarme.

Stue/Kjøkken: Stuen er et sosialt rom tilknyttet avskjermet kjøkken med flere integrerte hvitevarer.

Bad: Flislagte bad med plass til både vaskemaskin og tørketrommel.

Soverom: Pen soverom med plass til dobbeltseng og det er garderobeskap.

Terrasse: Terrassen er ca. 9 kvm, tilknyttet stuen og har en lun atmosfære med takoverbygg og varmelampe. Sørvestvendt terrasse vendt mot kanalen hvor det er brygge.

Standard
Tilstandsrapport for boligen er vedlagt salgsoppgaven. Se denne for nærmere informasjon om tilstandsgrad.

Takstmann
Takstsering Norge v/ Theodor Bugge Østlie.

Byggemåte
Boligblokk med flatt tak tekket med takfolie e.l. Yttervegger i betong utvendig kledd med teglstein. Etasjeskillere i betong. Bygget er fundamentert til antatt faste masser.

Oppvarming
Leiligheten blir oppvarmet med fjernvarme via radiatorer. Vannbåren varme i gulv på bad.

Informasjon om strømforbruk
Strømutgifter, både nettleie og forbruk, er av selger opplyst å utgjøre ca kr ,- pr år. Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Andel fellesformue
Kr 17.071,-

Andel felles formue per dato
31.12.2020

Informasjon eiendomsskatt
Boligen har ifølge Oslo kommune blitt ilagt kroner 0 i eiendomsskatt for inneværende år.
I Oslo kommune er det vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2021. For å avklare beregningsgrunnlaget for boligen, se http://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/eiendomsskatt

Formuesverdi primærbolig
Kr 973 866,-

Formuesverdi primær år 2019

Formuesverdi sekundærbolig
Kr. 3 505 919,-

Formuesverdi sekundærbolig år 2019

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter, og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Skatteetaten fastsetter årlige kvadratmetersatser basert på kvadratmeterprisene til SSB. Satsene utgjør hhv. 25% av kvadratmeterprisen for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (øvrige boliger).

Tomtestørrelse
3942.2 kvm

Beskrivelse av tomt
Tomten er fellesareal. At tomten er fellesareal innebærer at sameiet eier og disponerer over de aktuelle områdene i fellesskap. Dette gir ikke hver enkelt seksjon en eksklusiv rett til bruk eller å disponere over området/områdene, med mindre annet er uttrykkelig avtalt/det følger av vedtektene.

Forsikring
Forsikringsselskap If Skadeforsikring NUF
Polisenummer SP759210

Parkering
Mulighet for leie av garasjeplass når ledig.

Adkomst
Det vil bli skiltet med Eiendomsnøkkelen Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Vedtekter og husordensregler
Sameiets vedtekter og husordensregler er vedlagt.

Beboers forpliktelser
Vi oppfordrer alle interessenter til å sette seg inn i sameiets vedtekter, husordensregler, protokoller, regnskap m.m.

Om sameiet
Sameiet Sørenga 4 består av 118 seksjoner 2 næringslokaler på kaikanten med front mot Ekeberg og sjøen mot syd. Bygget rommer garasjeplasser, kajakkrom, boder, nærbutikk og barnehage.
Sameiet har egen hjemmeside www.sorenga4.no/

Dugnad må påregnes.
Dyrehold er i alminnelighet tillatt så lenge dette ikke er til plage for andre beboere. Spesielle husdyr utover hund, katt, fugl og fisk skal godkjennes skriftlig av styret i hvert enkelt tilfelle.

Planlagte påkostninger/hva skjer i sameiet:
Normalt vedlikehold må påregnes.

Forretningsfører
Boligbyggelaget Usbl

Ferdigattest brukstillatelse
Det foreligger midlertidig brukstillatelse for eiendommen datert 15.11.2013.

Adgang til utleie
Utleie er tillatt. Styret skal informeres om utleie og hvem som leier. Ved lovendring som begrenser muligheten for korttidsutleie vil sameiet praktisere lovens strengeste grense.
Ved utleie av leilighet, plikter seksjonseier å sørge for at skiltingen blir oppdatert. Navneskilt på dørklokketavle og postkasse skal bestilles hos styret. Utleie av garasjeplasser skal godkjennes av styret.

Diverse:
Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner § 23.
Etter lov om eierseksjoner § 31, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlige etter sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet legalpanterett i den enkelte eierseksjon på inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger til takstmann og megler. Videre er det innhentet opplysninger fra kommunen og andre relevante kilder. Tomtegrenser er ikke kontrollert.
Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelser sammenlignet med det som er byggemeldt/godkjent. Meglerforetaket oppfordrer interessenter til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg. Interessenter oppfordres også til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med sakkyndig. Dette bør gjøres før bud inngis.

Kommunereformens nye kommune- og fylkesstruktur trer i kraft den 01.01.2020. Reduksjon av antall kommuner og fylkeskommuner fører blant annet til at 244 kommuner får nye kommunenummer, og at om lag 700 veinavn skal endres. På landsbasis er det anslått at det skal gjøres 100 millioner endringer i matrikkelen. Partene samtykker til at megler kan gjennomføre nødvendige endringer i salgsdokumentene dersom kommunereformen medfører endringer i eiendommens matrikkel. Med mindre annet er spesifisert, gjelder NEF sin standardliste over løsøre og tilbehør. Selger leverer eiendommen i ryddig og rengjort stand.

Regulerings- og arealplaner
Eiendommen er regulert til hovedformål bebyggelse og anlegg i kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030, vedtatt 23.09.2015.
Arealet er regulert til underformål byggeområde for boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål, (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg småbåthavn) garasjeanlegg offentlig trafikkområde (vei/gate, parkering, fortau, gatetun, torg) friområde (vann/sjø) samt friområde (park) gjennom reguleringsplan S-4099 vedtatt 15.06.2004 samt bebyggelsesplan 18709 Sørengutstikkeren.
Ny kommuneplan fra 23. september 2015: Oslo kommune har vedtatt ny kommuneplan som får betydning for en rekke av de vedtatte reguleringsplanene i kommunen.

Plan/byggesaker i området:
201610264 – Reguleringssak: Lohavn felt D5 – D6 – D7 – Loallmenningen – Rostockgata – Bestilling av oppstartsmøte. Hensikten er å avklare rammene for utvikling av Felt D5, samt å legge til rette for en omregulering av Rostocgata gjennom Lohavn.

201610265 – Reguleringssak: Lohavn felt D2 – Skole og flerbrukshall – Bestilling av oppstartsmøte. Ønske om å avklare rammer for utviklingen av felt D2 som skaper rom for et utvidet program for skolen. Da trengs det utvidelse av feltet , på bekostning av felt D5.

200504456 – Reguleringssak: Planforslag. Fjordbyplanen – Program for planarbeid. Prinsipper for utvikling av helheten i Fjordbyen og for delområder – Planprogram for Filipstad, Vippetangen, Alnas utløp og Ormsund – Bydel Frogner, Bydel St. Hanshaugen, Bydel Gamle Oslo og Bydel Nordstrand. Saksnr. 77/08 i Bystyret.

202009402 – Reguleringssak: Grønlikaia – Bestilling av oppstartsmøte – Bymessig utvikling, boliger, nye gater og byrom.
Grønlikaia ble sammen med Sørenga innlemmet i Bjørvikaplanleggingen på et sent stadium i planutarbeidelsen 2000-2003. Siden vedtaket av Bjørvikaplanen (2003), har en flere forutsetninger endret seg. Planinitiativet omfatter derfor forslag til endring av gjeldende plan for Grønlikaia og Buffersonen. For å måle og anskueliggjøre hvilke kvaliteter som kan oppnås, er det utviklet og et illustrert plan- og ut byggingskonsept. De viktigste grepene i foreliggende planinitiativ er å flytte Havnepromenaden helt ut til sjøen og danne store nabolag på innsiden med nye bokvalitet er som fjordbyen ikke har i dag.

For mer informasjon om eventuelle arbeider/prosjekter i nærliggende områder anbefaler vi et søk på Oslo kommunes portal for saksinnsyn:
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/

Vei, vann og avløp
Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon til kommunen.
Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Øvrige kjøpsforhold

Forkjøpsrett
Det er ikke forkjøpsrett i sameiet.

Vilkår for styregodkjennelse
Overdragelsen krever ikke styregodkjennelse. Eierskifter må meddeles skriftlig til styret.

Overtagelse
Overtakelse skjer etter avtale med selger. Før boligen overleveres kjøper, skal fullt oppgjør og omkostninger være mottatt på meglers klientkonto.

Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Sentrale lover
Eiendommen selges «som den er», jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras dermed slik den fremstår ved besiktigelse. Risikoen for at det foreligger skjulte feil og mangler overføres til kjøper. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg – herunder selgers egenerklæring. Videre oppfordres alle interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med en fagkyndig, før bud inngis.
Boligen har mangel i følgende tilfeller:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.

2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.

3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.
Ta kontakt med ansvarlig megler dersom du ønsker mer informasjon.

Viktig informasjon om budgivning
Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger.
Bud kan legges inn på eiendommens finn-annonse ved å trykke på knappen «gi bud» eller via vår hjemmeside. Ved elektronisk budgivning legges bud inn ved å benytte BankID. Bud kan også inngis på budskjema vedlagt i salgsoppgaven.
Før megler formidler bud til selger, skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Senere bud kan inngis per e-post til: bente@eiendomsnokkelen.no eller sendes per SMS til: 915 58 045.
Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Senere bud må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist til at megler, så langt det er nødvendig og mulig, kan videreformidle budet og eventuelle forbehold til alle involverte parter og legge til rette for at disse får tid til å områ seg, jf. forskrift om eiendomsmegling § 6-3. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser bør skje senest 10 minutter før fristens utløp. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selgeren, når budet er gitt innenfor akseptfristene ovenfor.
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
For mer informasjon om budgivningsprosessen, se «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundekontroll og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.
Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil Nordvik Eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personopplysningsloven
Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Betalingsbetingelser
Oppgjør skal betales i en samlet innbetaling fra norsk bank. Betaling fra utlandet tillates kun i unntakstilfeller og dersom det er avklart med megler i anledning avtaleinngåelse (budaksept).

Meglers vederlag
Vederlag:
Det er avtalt at selger skal betale en fastpris på kr 30.000,-  Videre skal selger betale kr. 6 900,- for oppgjør, kr. 14 900,- for tilrettelegging og kr. 2 500,- per visning (2 inkl).

I tillegg skal selger betale kr. 14 250,- for grunnpakke markedsføring.

Utlegg:
Selger skal betale avtalte utlegg i samsvar med oppdragsavtalen. Dersom handel ikke kommer i stand må selger betale påløpte kostnader, herunder både vederlag og utlegg.

Saksbehandler/e / Foretak
Bente-Marie Nørgård, E-post: bente@eiendomsnokkelen.no. Tlf. 915 58 045

Medhjelper
Alen Putes, E-post: alen@eiendomsnokkelen.no. Tlf. 932 03 259

Meglerforetak
Eiendomsnøkkelen AS, Org.nr. 860 744 392 E-post: post@eiendomsnokkelen.no. Tlf. 22993380


Prisantydning
4 850 000 NOK
Totalpris
4 971 250 NOK
Fellesformue
17 187 NOK
Omkostninger
121250
Forkjøpsrett
Nei

Husleie/felleskostnader
3323
Husleie/felleskostnader inkl
Felleskostnader kr 2.323,- a-konto fjernvarme og varmtvann kr 1.000,-

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Velkommen til visning

 • , kl -
  Husk påmelding til visning!

Adresse

Sørengkaia 86,
0194 Oslo,
Norge

Kontakt megler

Bente-Marie Nørgård

Advokat MNA
22993380 91558045 Send e-post
Bente-Marie Nørgård

Alen Putes

Medhjelper
22993380 93203259 Send e-post
Alen Putes
Finnkode: 220034911.