NOTODDEN – BOLKESJØ – FLOTTE TOMTEOMRÅDER

Bolkesjøvegen,

Prisantydning

6 000 000 NOK

Boligtype

Byggeår

2019

Eierform

Eier (Selveier)
Se dokumentasjon Ta kontakt
Festeavg.
-3 NOK
Boligtype
Næringseiendom
Eieform
Eier (Selveier)
Byggeår
2019
Kommunenr.
0807
Gårdsnr.
135
Bruksnr.
43
Tomteareal
200000 m2 (eiet)

Arealbeskrivelse

TOMTEAREAL:
Gnr. 135, bnr. 23: 1.281,0 m2. Ingen registrerte bygninger.

Gnr. 135, bnr. 36: 17.655,1 m2. Ingen registrerte bygninger.

Gnr. 135, bnr. 43: 181.555,7 m2. Ingen registrerte bygninger.

Totalt tomteareal: 200.491,8 m2. Ingen registrerte bygninger.

Fasiliteter

  • Fiskemulighet
  • Barnevennlig
  • Rolig
  • Turterreng
  • Bademulighet
  • Utviklingspotensiale

Beskrivelse

SALGSOBJEKT:
Tre eiendommer (tomteparseller) som hver skal selges som råtomter.
Alle eiendommene (tomtene) ligger som hovedaktivum Bolkesjø Eiendom AS og det er aksjene i Bolkesjø Eiendom AS som skal selges. Selskapet er et «singel purposeselskap» hvor eiendommene utgjør selskapets eneste eiendel.
Det vil bli satt aksjekjøpsavtale med kjøpsbetingelser og en balanse for Bolkesjø Eiendom AS pr. overtakelsestidspunkt som skal godkjennes av selger og kjøper før overtakelse endelig avtales og kjøpesum for aksjene innbetales.
Kjøp av aksjene utløser ikke dokumentavgift til staten.
Dersom tomteparsellene skal overskjøtes, vil dette utløse dokumentavgift til staten med 2,5% av kjøpesummen.

VEI
Det er offentlig vei frem til avkjørsel til tidligere Bolkesjø Turisthotell. Herifra er det privat vei inn i området.

VANN
Det er kommunalt vannverk med høydebasseng i nærområdet. Kjøper må selv søke kommunen om tilknytning til vann og legge ledninger frem til de enkelte områder og tomter som senere måtte skilles ut.

KLOAKK
Det er kommunalt kloakkrenseanlegg i nærområdet. Kjøper må selv søke kommunen om tilknytning til kloakkanlegg, og legge ledninger frem til de enkelte områder og tomter som senere måtte skilles ut.

STRØM
Det er strøm i nærområdet. Kjøper må inngå avtale med netteier/strømleverandør/elektriker om tilknytning til strøm til områdene.

BREDBÅND
Kjøper må selv inngå avtaler med bredbåndsleverandør(er) om tilknytning til evt. eksisterende nett og legge dette frem til områdene.

UTARBEIDELSE OG TINGLYSNING AV AVTALER
Kjøper må selv inngå og tinglyse avtaler med offentlige etater, kommersielle selskaper og berørte grunneiere vedrørende veier, vann, kloakk, strøm og bredbånd, samt å få godkjenninger fra det offentlige i forhold til avkjørsler og opparbeidelse av veier inn til de forskjellige delområder.

RADONMERKING
Det er ikke utført radonmerking av grunnforhold.

REGULERINGSPLAN

Eiendommene er omfattet et følgende reguleringsplaner:

Gnr. 135, bnr. 23:
Reguleringsplan for Bolkesjøhotellene. Plan nr. 206. Vedtatt 5.10.1989. Formål: A – Byggeområde Hotell.

Gnr. 135, bnr. 36:
Reguleringsplan for Bolkesjøhotellene. Plan nr. 206. Vedtatt 5.10.1989. Formål: A – Byggeområde Hotell.

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Bolkesjø sentrum i Notodden kommune. Plan nr. 182. Stadfestet 12.11.1986. Formål: Hotell, LNF. Se kartutsnitt som viser de enkelte formål.

Gnr. 135, bnr. 43 :
Reguleringsplan for Bolkesjøhotellene. Plan nr. 206. Vedtatt 5.10.1989. Formål: A – Byggeområde Hotell.

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Bolkesjø sentrum i Notodden kommune. Plan nr. 182. Stadfestet 12.11.1986. Formål: Hotell, Industri/forretning, LNF m.v.. Se kartutsnitt som viser de enkelte formål.

KOMMUNEPLAN
I forbindelse med pågående arbeid med ny kommuneplan for Notodden kommune for 2019-3031 har det vært et ønske fra selgers side å få tomteområdene inn i ny kommuneplan med formål «Fritid».

Eiendomsmegler har på vegne av selger innsendt en søknad til Notodden kommune og bedt om utsatt frist til å komme med tilbakemeldinger til kommunen i forhold til de krav kommunen stiller før området kan bli inntatt med formål «Fritid» i den nye kommuneplanen.

Kopi av søknad fra Eiendomsmegler på vegne av selger til Notodden kommune og svarbrev datert 26.8.2019 fra Notodden kommune, følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Eiendommene (tomteparsellene) selges slik de befinner seg og i med dagens gjeldende kommuneplan og reguleringsbestemmelser. Kjøper må selv eventuelt søke om omregulering til ønsket formål etter at eiendommene (tomteparsellene) er overtatt.

KONSESJON

Overdragelse av aksjene i Bolkesjø Eiendom AS er konsesjonsfritt. Dersom overdragelse av eiendommene utløser konsesjonsplikt i konsesjonsloven pr. salgstidspunkt, er det en forutsetning for salget at kjøper innvilges konsesjon / evt. konsesjonsfrihet.

Beliggenhet

Bolkesjø er en innsjø og et turiststed i Notodden kommune i Telemark. Bolkesjø ligger i bygda Gransherad.

Eiendommene (tomteparsellene) ligger nydelig til i naturskjønne omgivelser, høyt og fritt, solrikt og med fantastisk utsikt utover Bolkesjø og fjellheimen. Eiendommene ligger i nærområdene til tidligere Bolkesjø Turisthotell.

Det er kort vei til turområder og båt- bade og fiskemuligheter i Bolkesjø og Follsjø. Rikelig med skogsområder med et mangfold av bær, sopp og dyre- og fugleliv. Ca.

Bilveier til fjells: 3 alternativ, ca. 15 minutter i bil: Nordstul, Buen og Lia. (Lia har barneheis).

Det er ca. 15 min kjørtid til Blefjell hvor er flotte langrennsløyper. Skiløyper Blefjell: www.bleloyper.no. Store Ble er det høyestliggende området på Blefjell. Her har du bl.a. Blenuten (1213 moh) og i nord finner du Sigridsfjell (1194 moh). Høyeste fjellet er Bletoppen (1342 moh). Det går merkede T-stier mellom områdene og Turistforeningen har to hytter i området. Flotte oppkjørte skiløyper fra parkeringsplassen på Store Ble.

Det er ca. 25 min kjøretid til Kongsberg hvor er godt utvalg av servicetilbud, butikker og offentlige kommunikasjon, samt flotte langrennsløyper og alpintanlegg. Alpintanlegg Konsgberg: www.kongsberg-skisenter.no

Ca 1 time og 15 minutter til Rjukan, hvor er Telemarks høyeste fjell Gaustadtoppen, hotell på Gaustadblikk, alpintanlegg og butikker. Rjukan ble oppført på UNESCOs Verdensarvliste sammen med Notodden som Rjukan-Notodden industriarv den 5. juli 2015, for Verdensarv med fremragende universell verdi.

I Notodden, ca 21 min kjøretid er et rikt utvalg av servicetilbud, butikker og offentlig kommunikasjon. For mer informasjon om kommunen, se: www.notodden.kommune.no

I Notodden har det de siste 25 år vært arrangert Bluesfestival med et yrende folkeliv, hvorav mange kjente nasjonale- og internasjonale artister har deltatt. Se: www.bluesfest.no

Adkomst

Fra Oslo: Kjør E-18 til Drammen. Ta av til E-134 og kjør mot Kongsberg. Ved Kongsberg, kjør fylkesvei 40 og ta av til vens ved fylkesvei 37 til Bolkesjø.

Alternativt: Dersom man kommer fra Notodden – kjør fylkesvei 602 til Bolkesjø.

Avstander:

Oslo: ca. 110 km / 1,5 time kjøretid.

Kongsberg: ca. 27 km / 25 min kjøretid.

Notodden: ca. 20 km / 21 min kjøretid.


Prisantydning
6 000 000 NOK
Festeavg.
-3 NOK


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Velkommen til visning

Kontakt oss for visning.

Adresse

Bolkesjøvegen,
Norge

Kontakt megler

Tore Georg Stray

Eiendomsmegler MNEF
90688815 Send e-post
Tore Georg Stray

Dokumentasjon

Finnkode: 157644480.